Ata Yönetim

Hizmetlerimiz

Yönetim ve Denetim

Binada yapılacak tadilat işlerinin ilgili firmalardan teklif alınarak, uygun fiyat ile şeffaf bir şekilde yapılır.

Aidat ödemeleri sürekli kontrol altındadır, ödemelerini düzenli yapmayan sakinlere ihtar çekilir ve gerekmesi halinde icra takibinin yapılarak, aidatların tahsil edilmesi sağlanır.

Sitelerde yönetim ve yönetim ve denetim kurullarının kurulur, genel kurul işlemlerinin yapılması gerekli yönetmeliklere uygun olarak yapılır.

Apartman veya site için gerekli bankalara hesap açılır ve isteyen kat malikleri aidatlarını apartman için açılmış olan hesaba yatırırlar.

İhtiyaç duyan maliklere gayrimenkul hizmetleri verilir. (Dairelerin kiraya verilmesi, satışı veya ekspertiz işlemleri )

Muhasebe işlerinin şeffaf bir şekilde yapılır, yapılan harcamaların sürekli olarak kat maliklerine tablolar halinde bildirilir ve her malik tarafından denetime açıktır.

Otopark kullanımı malikler arasında düzenlenir ve temizlik işlemleri yapılır.

Bina girişinin dekoratif olarak düzenlenmesi, posta kuturlarının kurulumu yapılır.

Binalara yapı kullanma izin belgesi (iskan ) alınır, iskan raporu için gerekli eksiklikler tamamlanıp, resmi kurum işlemleri takip edilir ve tapularınız kat mülkiyetine döndürülerek sizlere teslim edilir.

SaruhanWeb